Κενό

0,00 €

Κάλεσμα για την δημιουργία δικτύου διανομών καλαθιών

Αφίσα κάλεσμα για καλάθι

Τα μέλη του συνεταιρισμού παραγωγών - καταναλωτών Κουκούλι καλούμε καταναλωτές και παραγωγούς για να οργανώσουμε διανομή συλλογικών καλαθιών με την μέθοδο προ-παραγγελιών.

Τα προϊόντα των καλαθιών μας θα είναι αποκλειστικά από μέλη και θα πληρούν τις αρχές του συνεταιρισμού μας: Χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, μικρή μονάδα, τοπικότητα, οργανική καλλιέργεια και δίκαιη τιμή.  

Δήλωσε ενδιαφέρον για την λίστα των προϊόντων μας κοινοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σου στο infokoukouli@gmail.com.

 Προμηθεύσου τα προϊόντα σου από τους παραγωγούς του συνεταιρισμού μας -Δήλωσε συμμετοχή στις συλλογικές παραγγελίες - στήριξε τις δομές παραγωγών καταναλωτών - γίνε μέλος του συνεταιρισμού Κουκούλι.

Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Pinterest icon
e-mail icon