Κενό

0,00 €

Tο Κουκούλι - Συνεταιριστική ετικέτα

Λίγα λόγια για εμάς: 

Μέσω της συνεργασίας προχωράμε σε συσκευασία προϊόντων μελών μας με συνεταιριστική ετικέτα. Είναι μια απάντησή μας απέναντι στα προβλήματα του μεταποιητικού τομέα, που αντιμετωπίζουν όλοι οι παραγωγοί, κυρίως δε οι μικροί και νέοι.

Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Pinterest icon
e-mail icon

Τα προϊόντα μας

Εγγραφή στο Tο Κουκούλι - Συνεταιριστική ετικέτα