Κενό

0,00 €

Ποιοί είμαστε

Το Κουκούλι είναι ένας καταναλωτικός παραγωγικός συνεταιρισμός με μέλη του καταναλωτές και παραγωγούς. Έδρα μας είναι το πρατήριο του συνεταιρισμού στην Ιωάννου Πολέμη 44, περιοχή Βούλγαρη-Θεσσαλονίκη. Κάνουμε διανομές τα προϊόντα των παραγωγών μας σε καλάθια και λειτουργούμε e-shop ενώ παράλληλα τροφοδοτούμε καταστήματα και πρατήρια εκπροσωπώντας στους επαγγελματικούς χώρους τα μέλη μας .

Επιλέξαμε την μορφή του συνεταιρισμού:

α) Γιατί θεωρούμε πως ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κοινοτική παράδοση του τόπου μας.

β) Για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες και τα προβλήματα που αφορούν τον κύκλο της παραγωγής και ιδιαίτερα του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα, για όλους τους παραγωγούς και κυρίως για τους μικρούς και νέους.

γ) Γιατί θεωρούμε πως η επίτευξη της διατροφικής κυριαρχίας, η ελεύθερη από αγροχημικά φάρμακα και λιπάσματα γεωργία και η διατήρηση των τοπικών ποικιλιών και σπόρων αφορά εξίσου και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και μόνο μέσα από την συνεργασία της πόλης με την ύπαιθρο θα οδηγηθούμε σε μια οικολογικού χαρακτήρα γεωργία.

δ) Τέλος για να φροντίσουμε το μέλλον των οικογενειών μας αντιμετωπίζοντας τους ζοφερούς καιρούς με αλληλεγγύη, συνεργασία και ανθρωπιά.

Καλούμε κάθε παραγωγό και καταναλωτή της πόλης και της περιφέρειας Θεσσαλονίκης να εγγραφεί στο συνεταιρισμό. Επιθυμία μας είναι η συνεργασία με ανάλογα εγχειρήματα της Θεσσαλονίκης, της χώρας και του εξωτερικού.

Συνεργατικά & Οικολογικά Το Κουκούλι συνεταιρισμός παραγωγών-καταναλωτών