Κενό

0,00 €

Ερίβωλος Πρότυπος Αγροτικός Συνεταιρισμός

Λίγα λόγια για εμάς: 

Η ιδέα πίσω από την ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Ερίβωλος» στηρίζεται στην ειλικρινή επιθυμία των ιδρυτών του να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, ανοιχτός, διαφανής και δημοκρατικός συνεταιρισμός που να προάγει μια διαφορετική συνεταιριστική αντίληψη σε σχέση με την κυρίαρχη και εν πολλοίς ξεπερασμένη συνεταιριστική πρακτική που γνώρισε η χώρας μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η πραγματική ανάγκη εκσυγχρονισμού του συνεταιριστικού θεσμού με την τοποθέτηση του παραγωγού στο επίκεντρο μέσω της ουσιαστικής αυτονομίας του, της συνδιαμόρφωσης του τελικού προϊόντος, της ισότιμης θέσης του, των διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της δίκαιης και γρήγορης πληρωμής για την προσφορά του, υπήρξε η κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία του Πρότυπου Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ερίβωλος».

ΟΡΑΜΑ

Βασικό όραμα των ανθρώπων του Ερίβωλου είναι η καθιέρωση ενός πιο αυτόνομου, δίκαιου, δημοκρατικού και ανατρεπτικού μοντέλου συνεταιρισμού όπου η πώληση του συνεταιριστικού προϊόντος θα προηγείται της καλλιέργειας του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παραγωγός θα είναι κυρίαρχος επί της παραγωγής του, διαθέτοντας το προϊόν του στο συνεταιρισμό μόνο όταν υπάρχει εγγυημένη συμφωνία πώλησής του.

Πρόκειται για ένα ιδιότυπο μοντελό συμβολαιακής καλλιέργειας με τη μορφή συνεταιρισμού που έχει ως βασικά συστατικά την αυτονομία του παραγωγού, την προστασία της παραγωγής του καθώς επίσης και τη δίκαιη πληρωμή του χωρίς συμβιβασμούς και καθυστερήσεις.

Ως παραγωγοί οι ίδιοι επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα συνεταιρισμό από παραγωγούς αποκλειστικά για παραγωγούς.

Κατηγορίες προιόντων που παράγουμε: 
Τηλέφωνο: 
6943101070 -
6941696927
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Pinterest icon
e-mail icon

Τα προϊόντα μας

Εγγραφή στο Ερίβωλος Πρότυπος Αγροτικός Συνεταιρισμός